รูปแบบการอ่าน


อ่านแล้วตั้งคำถาม
อ่านแล้วเขียนเรื่องย่อ
อ่านแล้วอภิปรายตอบคำถามเป็นกลุ่ม
อ่านแล้วทำแบบฝึกหัด


(แหล่งอ้างอิงและค้นคว้าเพิ่มเติม : คลิกที่นี่.. )


| เมนูหลัก |
Copyright © ๒๕๔๘  Yuth Weanthong. All rights reserved.