ปริศนาคำทาย

หมายถึง   ปัญหาหรือคำถามซึ่งผู้ถามอาจจะถามตรงๆ หรือถามทางอ้อมก็ตามคำถามอาจจะใช้ถ้อยคำธรรมดาเป็นภาษาร้อยแก้ว  หรือจะมีสัมผัสแบบภาษาร้อยกรองก็ได้  ภาษาที่ใช้นั้นเป็นภาษาสั้นๆ ง่ายๆ กระชับความ   แต่ยากแก่การตีความในตัวปริศนาอยู่บ้าง   ส่วนคำไข (คำตอบ)  มักจะเป็นสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันในสมัยนั้นๆ และในบางคำถามมักจะมีเค้าหรือแนวทางสำหรับคำตอบ   ซึ่งผู้ตอบจะต้องใช้ความสังเกต   ความคิดและไหวพริบในการคิดหาคำตอบ

ปริศนามีหลายอย่าง   เช่น  ปริศนาธรรม  ปริศนาลายแทง  ปริศนาอักษรไขว้  ปริศนาคำทาย   เป็นต้น   ปริศนาที่เป็นที่รู้จักดี  และนิยมเล่นกันทั่วไป  คือ   ปริศนาคำทาย   เป็นปริศนาที่ทายได้ทุกเพศทุกวัย   แต่ถ้าเป็นปริศนาที่เล่นกันเฉพาะในหมู่ที่มีความรู้สูงขึ้นมาอีก   มักจะเล่นกันเฉพาะในกลุ่มเท่านั้นซึ่งปริศนาชนิดนี้เรานำแบอย่างมาจากจีน  เรียกกันว่า  ผะหมี  และในภาคอีสานก็มี  ผญา   ซึ่งผญาบางประเภทจะมีลักษณะเป็นปริศนาเช่นกัน

การผูกปริศนานิยมใช้คำคล้องจองกันเป็นข้อความสั้นๆ กะทัดรัดหรืออาจผูกเป็นปริศนากลอน  เช่น  กลอนสุภาพ  กลอนสักวา  หรือโคลงสี่สุภาพ   เป็นต้น   ส่วนเนื้อหานั้นมักจะนำมาจากสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา  เช่น  ของใช้  สัตว์หรือพืช

ต่อไปนี้เป็นปริศนาคำทายที่แต่งเป็นคำประพันธ์

< คลิกเลือกประเภทและหมายเลขที่ต้องการทาย >