แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)   เรื่อง internet 2

1. Port  ใดเป็นมาตรฐานสำหรับ http
  a  53
  b  3128
  c  80
  d  21
  e  22
    445
2. Router  มีหน้าที่ใด
  a  บอก IP เพื่อส่งชื่อโดเมนเนม
  b  ป้องกันการบุกรุก
  c  บริการอีเมล
  d  บริการรับส่งข้อมูล
  e  บอกเส้นทาง
    บริการ Online Game
3. RJ-45  ใช้เชื่อมต่อกับอะไร
  a  ปลั๊กไฟ
  b  โทรศัพท์
  c  Scanner
  d  Printer
  e  Hub
    Speaker
4. Proxy  มักเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด
  a  Statistic
  b  Online Game
  c  Recover
  d  Restore
  e  Cache
    DNS
5. FTP  คือบริการเกี่ยวกับอะไร
  a  มือถือ
  b  รับ-ส่งแฟ้ม
  c  อีเมล
  d  เกม
  e  เปิดเว็บไซต์
    IPOD
6. แฟ้มภาพที่ไม่ถูกใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ  มีนามสกุลใด
  a  DOC
  b  JPG
  c  GIF
  d  PNG
  e  BMP
    XLS
7. Protocol อะไร  ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
  a  FTP
  b  WWW
  c  TCP/IP
  d  HTTP
  e  PING
    ISP
8. J2ME คือ ภาษาที่เกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด
  a  เกม
  b  IPOD
  c  อีเมล
  d  www
  e  รับ-ส่งแฟ้ม
    มือถือ
9. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมักหมายถึงการเชื่อมต่อแบบใด
  a  Fire Wire
  b  WI-FI
  c  ADSL
  d  MODEM
  e  Google
10. Blog  มีลักษณะใกล้เคียงกับอะไรมากที่สุด
  a  e-Learning
  b  ICQ
  c  Webboard
  d  MSN
  e  Diary
    Router