แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)  เรื่อง internet 1
 1. ภาษาใดทำงานฝั่ง Client
   perl
   html
   asp
   vb
 2. จาก http://class.yonok.ac.th ข้อใดมักหมายถึงชื่อ host
   yonok.ac.th
   class
   yonok
   ac.th
 3. คำสั่งบน DOS ที่ใช้ดู IP address เครื่องของตนเอง คือคำสั่งใด
   myip
   ipaddress
   iplookup
   ipconfig
 4. Banner ขนาดมาตรฐานสำหรับทำป้ายโฆษณาในเว็บไซต์มี Resolution เท่าใด
   800 * 600
   60 * 60
   125 * 250
   468 * 60
 5. บริการ MSN เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ใดที่สุด
   sanook.com
   yahoo.com
   hotmail.com
   hunsa.com
 6. อินเทอร์เน็ตไร้สาย เกี่ยวข้องกับชื่อใดมากที่สุด
   ATA
   USB
   1394
   Wi-Fi
 7. e-book มักเป็นแฟ้มนามสกุลใด
   gif
   mdb
   doc
   pdf
 8. google.com ให้บริการอะไร ที่เด่นชัดที่สุด
   ฟรีอีเมล
   อีคอมเมิร์ส
   สืบค้นเว็บไซต์
   ดาวน์โหลดข้อมูล
 9. Bittorrent ให้บริการเรื่องใด เด่นชัดที่สุด
   บริการแชร์แฟ้มระหว่างเพื่อนถึงเพื่อน
   บริการอีเมล
   บริการสืบค้นเว็บไซต์
   บริการเว็บบอร์ด
 10. ข้อใดคือชื่อ e-mail
   tom@hotmail.com
   hotmail.com
   http://hotmail.com
   burin@tom@thaiabc.com