แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)

1. โปรแกรม Microsoft Excel  จัดอยู่ในกลุ่มใด
  a  Word Processor
  b  Database
  c  Desktop Publisher
  d  Spreadsheet
2. ข้อใดคือความหมายของ Webcam
  a  กล้องวิดิโอที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
  b  กล้องถ่ายรูปใต้น้ำ
  c  กล้องวิดิโอสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์
  d  กล้องถ่ายรูปดิจิทอล
3. แผ่นบันทึกข้อมูลแบบ CD-RW  สำหรับตัวอักษรคำว่า RW  หมายถึงอะไร
  a  สามารถอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว
  b  สามารถเขียนข้อมูลได้อย่างเดียว
  c  สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลได้
  d  สามารถเขียนและบันทึกข้อมูลหลายครั้ง
  e  ไม่สามารถอ่านได้
4. ข้อใดคือประเภทของโปรแกรมไมโครซอฟท์วินโดวส์
  a  System Software
  b  Entertainment
  c  Utility Program
  d  Application Software
5. ข้อใดมิใช่ส่วนประกอบหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์
  a  หน่วยควบคุม
  b  หน่วยความจำ
  c  หน่วยค้นหา
  d  หน่วยคำนวณ
6. จงเรียงลำดับโครงสร้างข้อมูลจากเล็กไปใหญ่
  a  "Bit, Byte, File, Field, Record, Database"
  b  "Byte, Bit, Field, Record, File, Database"
  c  "Bit, Byte, Field, Record, File, Database"
  d  "Bit, Byte, Record, Field, File, Database"
7. จากข่าวที่ปรากฎตามหน้าหนังสือพิมพ์ มักเรียก "ผู้ไม่ประสงค์ดี"  ว่าอะไร
  a  แอนตี้ไวรัส
  b  แฮกเกอร์
  c  ผู้ดูแลระบบ
  d  ยูสเซอร์
8. การป้องกันการเจาะระบบผ่านเว็บไซต์แบบ Captcha  มีลักษณะแบบใด
  a  เข้ารหัสตัวอักษร 128 bit
  b  ปฏิเสธการเข้าถึงพอร์ตที่ไม่อนุญาต
  c  ยืนยันตัวตนของผู้ใช้จากอีเมล
  d  ต้องพิมพ์ตัวอักษรที่มองเห็นด้วยตา
9. ข้อใดคือบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
  a  ISDN
  b  Mobile Phone
  c  GPRS
  d  ADSL
10. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใช้สร้าง Hardcopy
  a  Printer
  b  Monitor
  c  Projector
  d  Speaker
  e  Case