แบบทดสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูลและสารสนเทศ)

คำถาม

คะแนนของคุณคือ 0%.
Questions completed so far: 1/30.

3 / 30
  1. ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูล
    1.   สุจิตราสำรวจราคาผลไม้ในตลาด
    2.   องอาจสอบถามราคาหนังสือ
    3.   สมพงษ์ซื้อยาตามใบสั่งแพทย์
    4.   นวลอนงค์นับเงินที่เหลือจากการซื้อของ