: : เทคโนโลยีสารสนเทศ : : 


แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แบบทดสอบหลังเรียน
 
 
ยุทธ แหวนทอง     ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง   สมุทรปราการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6

© copyright 2555 ®