แบบทดสอบข้อมูลชนิดโครงสร้าง


Test Structure

ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

If you OK, click "เริ่มทำแบบทดสอบ" below to go on to the Pre-Test.