แบบทดสอบ แฟ้มข้อมูล


Test Files

ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

If you OK, click "เริ่มทำแบบทดสอบ" below to go on to the Pre-Test.