ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น

ระบบคอมพิเตอร์

ระบบคอมพิเตอร์

ประเภทของเครื่องคอมพิเตอร์

หน่วยความจำสำรอง

แบบฝึกหัดท้ายบท

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบภายนอกของคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

แบบฝึกหัดท้ายบท

การประกอบคอมพิวเตอร์

CPU Pentium 4

CPU AMD

Install Drive

Mainboard Layout

Install Mainboard

IDE Cable

Install RAM

Power Connect

System Panel

Keyboard

ขนาดของคอมพิวเตอร์

ขนาดของคอมพิวเตอร์

    ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super computer)

    เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)

    มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer)

    ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)

การทำงานของซีพียู

การทำงานของซีพียู

ความหมายและวิวัฒนาการของซีพียู

บริษัทผู้ผลิตซีพียู

แบบฝึกหัดท้ายบท

การเซ็ตอัพ BIOS

การเซ็ตอัพ BIOS

สัญญาณเตือนภัยจากไบออส

Exercise

แบบฝึกหัดที่ 1

    ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

แบบฝึกหัดที่ 2

    ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

แบบฝึกหัดที่ 3

    ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

แบบฝึกหัดที่ 4

    ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

ใบงาน

ใบงานที่ 1  ใบงานที่ 2  ใบงานที่ 3

ใบงานที่ 4