หน้าแรก
คำสดุดีถิ่นกำเนิด
ความเป็นอยู่และการครองชีพ
สิ่งอัศจรรย์ของท้องถิ่น
ความหวังที่ตั้งใจคอย


ชื่อเดิมแห่งคลองพระราม

          ความหมายของทุกสิ่งทุกอย่าง    ที่เกิดขึ้นมาในโลกจุยืนยงคงอยู่ไม่ได้    เพราะทุกสิ่งทุกอย่างต่างก็มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้น    ที่เรียกว่าจริงโดยสมบัติ    จัดเป็นสังขตธรรม    ธรรมอันมีปัจจัยปรุงจำจะต้องผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความหมายเดิมที่มีอยู่ไปเป็นธรรมดาตามยุคตามสมัยนิยม    เสื่อมบ้าง    เจริญบ้าง    ไม่อาจสามารถยืนยงคงอยู่คู่กับโลกไปได้ฉันใด    ชื่อสิ่งต่างๆ และความหมายอะไรก็ฉันนั้น    จำจะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ....

          ....ถ้าหากมีบุคคลภายนอก    ใครสักคนหนึ่ง    มาถามเราว่า    เอ๊ะ! คลองพระรามก่อนนี้เขาเรียนอะไรนะ    เราจะได้ตอบเขาทันทีว่า    เราเรียกว่า "ฆ้องคำราม"   หรือฆ้องพระรามตามประวัติที่เล่ากันสืบมาว่า    สมัยก่อนพระรามยกกองทัพผ่านมาทางปากคลองพระราม    ได้ทำฆ้องชัยตกลงในที่นั้น    จะให้พลวานรอันเกรียงไกรงมสักเท่าไรก็ไม่ได้    จะเป็นเพราะด้วยอัศจรรย์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ไม่ทราบ....
          ....พอถึงวันดีคืนดีจะมีเสียงฆ้องคำรามดังขึ้นเอง    ได้ยินทั่วถิ่นหมู่บ้านนี้    จึงถูกขนานนามว่า    ฆ้องคำราม หรือ "วัดฆ้องคำราม"    ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านตำบลนี้    แต่เดี๋ยวนี้ชื่อเหล่านั้นได้กลายเพี้ยนไปหมดแล้ว    คงเหลือแต่คำว่าวัดคลองพระรามหรือหมู่บ้านคลองพระรามในปัจจุบันนี้ที่มีปรากฎเป็นตัวจริงเหลืออยู่ดังเช่นบ้านสาขลา    ซึ่งในวัดคลองพระรามเข้าไปอีก    ในสมัยก่อนจากทางลำคลองบ้านบางปลากดเข้าไปย่านปลาย  เขาก็เรียกกันว่าสาวกล้าๆ ทั้งนั้น   เพราะตามคำบอกเล่าว่า    พม่าได้ยกกองทัพหมู่หนึ่งผ่านมาทางนี้    จะเข้ายึดเอาหมู่บ้านกลางป่านี้    พวกผู้หญิงทั้งหลายจึงคุมสมรรคพรรคพวกออกช่วยรบกับพวกผู้ชาย    ตีกองทัพพม่าแตกหนีไป    ตั้งแต่วันนั้นมาหมู่บ้านนี้ก็ถูกขนานนามว่า "บ้านสาวกล้า"    เพราะพวกผู้หญิงมีใจเข้มแข็งกล้าหาญสามารถป้องกันหมู่บ้านของเขาไว้ได้จึงยกย่องให้ชื่อเช่นนั้น    แต่เดี๋ยวนี้ชื่อนั้นก็กลับกลายเปลี่ยนแปลงไปอีก    คงเหลืออยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ว่า    บ้านสาขลาหรือตำบลสาขลาเท่านั้น....
                                                                                                         ญ. นพรัตน์วัฒน (ทับทิม)

  กลับสู่เนื้อหาส่วนบน