หน้าแรก
คำสดุดีถิ่นกำเนิด
สิ่งอัศจรรย์ของท้องถิ่น
ชื่อเดิมแห่งคลองพระราม
ความหวังที่ตั้งใจคอย


ความเป็นอยู่และการครองชีพ

          หมู่บ้านคลองพระรามนับว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านหนึ่ง        ซึ่งสมัยก่อนถูกขนานนามว่า ตำบลคลองห้าง  ซึ่งมีวัดคลองพระรามเป็นที่บำเพ็ญบุญกุศลของชาวบ้านตำบลนี้    ซึ่งมีนิสัยรักความสงบ   มิได้ประมาทในเรื่องบุญเรื่องทาน  แต่นั่นแหละก็ทำกันไปตามสภาพของความเป็นอยู่   เพราะขาดความรู้ความเข้าใจ   ในเรื่องเหตุการณ์ของชนภายนอก    นี่ก็เพราะสิ่งแวดล้อมและความห่างไกลจากความเจริญนั่นเอง    แต่ทุกคนในถิ่นคลองพระรามนี้ก็มิได้นิ่งนอนใจ  เป็นต้นว่าตัดจากตัดฟืนมาเย็บมาลอนนำไปขาย    เพื่อเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนสิ่งของ   นำมากินมาใช้สอยกันภายในครอบครัว   หรือซื้อขายกันภายในตำบล  เพราะในสมัยนั้นการทำนำภายในบริเวณแห่งตำบลคลองห้างยังไม่มี  นอกจากต้องไปซื้อหาข้าวกันในตำบลอื่น  หรือนำฟืนไปแลกที่ท้องนา  แล้วแต่ใครจะมีความสามารถที่จะน้อมนำมาได้ทางใดทางหนึ่ง   เพื่อเป็นเสบียงไว้สำหรับรับประทานกันไปปีหนึ่งๆ   และทางที่จะไปมาติดต่อซึ่งกันและกันก็แสนจะธุระกันดาร   ต้องเข้าออกกันทางคลองบางปลากดหรือคลองสวนเดี๋ยวนี้   ซึ่งเป็นลำคลองติดต่อถึงกัน   แต่จัดทางบางปลากดเป็นต้นคลองเพราะคลองพระรามแยกมาจากลำคลองบางปลากดอีกทีหนึ่ง   ถ้าจะเข้าออกภายในคลองนี้ระยะทางถึงปากคลองบางปลากด   ซึ่งยาวประมาณ ๑๗ ก.ม.   ทั้งสองฟากทางอันเต็มไปด้วยป่าจาก   และป่าแสมอันเปล่าเปลี่ยวปกคลุมไปด้วยความวังเวง   เงียบสงัดปราศจากหมู่บ้านผู้คน   มีแต่เสียงนกกระปูดและลิงป่า   อันระคนด้วยเสียงจักจั่นเรไรที่ร้องระงมปล่อยเสียงเยือกเย็นของมันออกมาตามธรรมชาติ   ดูช่างหนาวหวิววาบจับใจยิ่งนัก....

          ....ในสมัยระยะนั้นภายในเขตของป่า    และที่รกร้างว่างเปล่าที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์อะไร   มีเป็นหลายร้อยถึงจำนวนเป็นพันๆ ไร่   จึงเหมาะที่สิงห์สาราสัตว์    เป็นต้นว่ากวาง  อีเก้ง  เนื้อ  ที่เป็นของที่คนชาวยุคนั้นชอบพากันไปล่า  คือมีหน้าไม้หรือปืนเป็นเครื่องมือดักยิงสัตว์    เพราะถือว่าเป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่งในยามว่างงาน    และนอกจากนั้นก็ยังมีสัตว์บางชนิดอีกมากเป็นต้นว่า   นาก  เสือปลา  ตลอดถึงลิง   ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีมากในเขตตำบลถิ่นนี้....  มันอยู่เป็นฝูงใหญ่ๆ แล้วมีหัวหน้านำหมู่ซึ่งคนทั้งหลายมักจะเรียกมันว่า   ลิงทะโมน  คือเป็นนายลิง  ถ้ามีใครไปทำอันตรายพวกมัน    ถ้าเจ้าหัวหน้ามันสู้ลูกน้องทุกตัวก็ต้องสู้หมดจะหนีไม่ได้   เพราะกลัวนายทะโมนของมัน   ถ้าหัวหน้าทะโมนหนีลูกน้องก็พากันหนีตามไปด้วยถ้าตัวเมียที่มีลูกมักจะมีตัวหนึ่งถึงสองตัว....  มีบางท่านผู้ใหญ่ที่สนใจช่างสังเกตในเรื่องของสัตว์จำพวกนี้   เล่ากันมาว่าลูกที่มันรักเอาไว้ข้างหลัง     ลูกตัวที่ชังเอาไว้ข้างหน้าเพราะตัวที่อยู่ข้างงหน้า    เวลาแม่ลิงมันกระโดดไปตามต้นจากหรือยอดแสม   มันจะได้รับความกระทบกระเทือนจากต้นไม้กิ่งไม้เป็นธรรมดา   ฉะนั้นลูกตัวที่มันเกียจจึงเอาไว้ข้างหน้า....

          ....ถึงตอนหาอาหารกินพวกันพากันไปกินปลิงบ้าง    ลูกไม้ป่าบางชนิด   หรือจำพวกสัตว์เล็ก เช่น  ปูแสม   ปูเปี้ยว   ปูทอง   หรือปูทะเลซึ่งเป็นปูชนิดใหญ่กว่าจำพวกอื่นทั้งหมด    มันก็ยังสามารถเอามากินได้    คือบางตัวมันฉลาดเข้าใจทำด้วยวิธีง่ายๆ คือไม่ต้องใช้ตระขอเหมือนคนเราที่หากันทุกวันนี้   คือมันพากันไปนั่งตามตลิ่งที่มีรูปูมากๆ แล้วเอาหางของมันแหย่เข้าไปในรูปู    หากรูใดมีปูอาศัยอยู่   ปูเจ้าของรูเมื่อเห็นหางลิงเข้าไปสั่นดุกๆ ดิกๆ อยู่ในรูของมันมันก็คิว่าเป็นศัตรู   มันจะเอาก้ามหนีบหางลิงทันทีเป็นการต่อสู้    ส่วนลิงที่เอาหางแหย่ลงไปนั้นครั้นรู้สึกว่าหางของมันถูกปูหนีบ    มันก็จะรีบดึงหางของมันออกจากรูปู    แล้วจับปูที่หนีบหางมันติดออกมาด้วยกินเป็นอาหาร....
                                                                                                         ญ. นพรัตน์วัฒน (ทับทิม)

  กลับสู่เนื้อหาส่วนบน