หน้าแรก
ความเป็นอยู่และการครองชีพ
สิ่งอัศจรรย์ของท้องถิ่น
ชื่อเดิมแห่งคลองพระราม
ความหวังที่ตั้งใจคอย


คำสดุดีถิ่นกำเนิด

    ๏    คลองพระรามความหลังนั้นน่าอนาถ          เพราะยังขาดความเจริญเหินห่างกรุง          วาสนาตกอับต้องอยู่กลางดง          ค่ำคืนได้ยินแต่เสียงของยุงดูแล้วให้เวทนาใครๆ เขาก็ไม่อยากผ่าน          เพราะเป็นแดนถิ่นที่กันดาร          เห็นมีแต่ดงและป่าจะไปทางไหนมันให้แสนทรมา          กว่าจะพ้นดงถึงท่าต้องกินเวลาเกือบวัน    ฯ

    ๏    แต่โชคนั้นดีมาปี พ.ศ.๘๒ ทางรัฐบาลท่านจัดการขุดคลองชาวเราทุกคนปรีดา          ต่างถางป่าดงล้มลงเป็นไร่นา          ปลูกข้าวเลี้ยงปลามองดูเขียวขจี          ยิ่งมองยิ่งเพลินเจริญฤทัย          เพราะเรามีคลองที่กว้างใหญ่เป็นสิ่งเชิดหน้าชูตา          มีเรือแจวพายสัญจรไปมา          อีกทั้งพ่อค้าแม่ค้ามากหน้าหลายตาสับสน          จะไปทางไหนเพลินใจเหลือล้น          มีทั้งเรือไฟเรือยนต์วิ่งกันวกวนไปมา          นั่งตากลมเย็นชมวิวเล่นเพลินตา          มองดูแล้วมีสง่าไม่แพ้ที่ท่าชาวกรุง    ฯ

    ๏    คลองพระรามเดี๋ยวนี้สมัยใหม่          ขอให้ท่านลองคิดหวลไปถึงสมัยก่อน          เป็นที่จดจำไว้เป็นอนุสรณ์ว่าเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนั้นผิดกันอย่างไร    ฯ
                                                                                                    ญ. นพรัตน์วัฒน (ทับทิม)

  กลับสู่เนื้อหาส่วนบน