กลับ
    ตามประวัติคำบอกเล่าของท่านผู้เฒ่าผู้แก่  ว่าหลวงพ่อแก่นจันทร์นั้นลอยน้ำมา  ในสมัยคลองพระรามเก่า  นับเป็นอิทธิปาฏิหารย์ขององค์ท่าน  ที่ลอยน้ำผ่านคลองบางปลากดมาจนถึงหมู่บ้านคลองพระราม  บรรดาชาวบ้านก็ช่วยกันอาราธนาเชิญองค์ท่านขึ้นมาประดิษฐานไว้ในพระวิหาร  ดังที่ได้ปรากฎเห็นมาจนทุกวันนี้
    ตามทางสัณนิฐานของท่านผู้ใหญ่  ว่าเป็นพุทธรูปเก่าแก่มาก  คงเป็นสมัย "กรุงทวาราวดี" หรือ "สุโขทัย" เป็นแน่