วัดคลองพระราม

    วัดคลองพระรามจะทำการดีดพระอุโบสถขึ้น  เพราะสภาพเดิมต่ำมาก  น้ำท่วมบริเวณข้างๆ คิดจะหาทุนในการบูรณะปฏิสังขร  จึงจัดงานให้มีการขุดใต้พระอุโบสถ  เพื่อให้ประขาชนลอดใต้พระอุโบสถ
    งานนี้จะดำเนินการเรื่อยๆ ไปจนกว่าจะได้งบประมาณในการดีด  มีวัตถุมงคลให้เช่าด้วย  โดยจะทำการพุทธาภิเศกพระพุทธรูปบูชา (หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์และหลวงพ่อแก่นจันทร์)  ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๘
    บุคคลใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญ  ติดต่อได้ที่วัดคลองพระราม  ได้เพียงแห่งเดียว

คลิกดูภาพ


ประวัติเบื้องหลังแห่งถิ่นคลองพระราม
โดย  ญ.นพรัตน์วัฒน (ทับทิม)

    บรรณานุสรณ์  ที่ระลึกเนื่องในงานฉลองสมณะศักดิ์ ท่านพระครูไพศาลสมุทรคุณ เจ้าอาวาสวัดคลองพระราม  วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๗
    เพื่อเป็นการฟื้นประวัติเดิมในสมัยอดีต  แห่งถิ่นคลองพระราม  บรรยายถึงความเป็นอยู่ การทำมาหากิน ชื่อเดิมแห่งสิ่งต่างๆ  ค้นคว้าจากท่านผู้เฒ่าผู้แก่ที่บอกเล่าสืบต่อกันมา

 บทที่ ๑  บทที่ ๒  บทที่ ๓  บทที่ ๔  บทที่ ๕